Vårsopning

Sopning av gator och torg

Varje vår tar vi bort grus som använts för att minska halkan på kommunala gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar under vintern. Kommunen påbörjade vårsopningen under mars och beräknar vara klara till 1 maj.

Det kan finnas grus kvar

När ett område är markerat som klart så kan det ändå finnas vissa strängar eller partier med grus kvar. Det kan bero på att bilar stått parkerade eller att det varit svårsopat av andra anledningar och att vi planerar att komma tillbaka. I vissa fall kan gruset ha sopats fram av fastighetsägare eller andra efter vi varit där.

Upplever du att det är mycket grus på en väg- eller gångsträcka får du gärna vända dig till Medborgarservice.

Ofta är det fastighetsägarens ansvar att sopa

Ansvaret är delat mellan kommunen, fastighetsägare, Trafikverket och ibland ansvarig för enskild väg. Vi i kommunen gör vårt bästa för att de gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar vi ansvarar för ska sopas så snart vädret tillåter det.

Bor du i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för sopningen av gator och platser som tillhör fastigheten.

Trottoarer är fastighetsägarnas ansvar att sopa, även gångbanor och trappor som gränsar till fastigheten. Det gäller inte om det är en huvudcykelväg eller en körbana.

Samma regler kring ansvar gäller för sopning som vid snöröjning.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Så går sopningen till

Först spolar vi vatten på gatan för att motverka att det dammar. Därefter sopar vi fram sanden och grus och tar upp den med en annan maskin. Sopningen kan ske i omgångar, för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi prioriterar att först sopa upp grus från gång- och cykelbanor samt torgytor, därefter vägar.

Vad händer med gruset vi sopar upp?

Det uppsamlade gruset tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad