Stenungsunds kommunvapen

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen bygger på att minska mängden avfall, återanvända det som går och återvinna så mycket som möjligt av resten.

Det finns begränsat med resurser på jorden. Läs mer om hur du kan göra för att minska avfallet på länken nedan:

Minska avfallet

Avfallstrappan

Var lämnar jag mitt avfall?

Aktuellt just nu

På grund av det snöiga och hala väglaget finns det vissa abonnenter som inte kunnat få tömt sina kärl. Renova strävar efter att tömma kärlen snarast möjligt och gör 3 nya försök ifall problemet är på vägen in till din fastighet. Se till att det är sandat / skottat så de lyckas på nästa försök. Tänk på att det är svårare att ta sig fram med en lastbil än en personbil.

Om förhållandena inte ändras så kan man istället köra sina kärl till närmast farbara väg. Behöver ni ställa en säck vid sidan om för att avfallet ska få plats så kommer dessa tas med utan kostnad.

Tänk på att skotta rent / halkbekämpa fram till ditt sopkärl på fastigheten så du säkert får tömt. Om problemet är inom den egna fastigheten, sker tömning först vid nästa tömningstillfälle.

Behöver du grus
länk till annan webbplats
Här hämtar du flis

Vintertips för matavfall:

  • Om kompostpåsen är blöt, lägg den i en extra papperspåse för att undvika att den fryser fast.
  • Lägg gärna en tidning i botten av biokärlet också för att undvika fastfrysning.
  •  


Bruna påsar för matavfall

Slut på bruna påsar?

Kundtjänst för renhållning

Välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor om till exempel abonnemang, fakturor, sophämtning eller återvinning.

Telefon: 0303-73 50 00
E-post: renhallning@stenungsund.se

Vi svarar på frågor under följande tider:
Måndag - fredag 08.00 - 15.00, lunchstängt mellan 12.00 - 13.00. 
I samband med storhelger kan vi hålla kundtjänsten stängd vissa tider. 

Vid frågor om vad du får lämna på återvinningscentralen kan du kontakta dem direkt.

Telefon: 031-61 84 84.

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2020-02-26