Stenungsunds kommunvapen

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen bygger på att minska mängden avfall, återanvända det som går och återvinna så mycket som möjligt av resten.

Avfallstrappan

Var lämnar jag mitt avfall?

Kundtjänst för renhållning

Välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor om till exempel abonnemang, fakturor, sophämtning eller återvinning.

Telefon: 0303-73 50 00
E-post: renhallning@stenungsund.se

Vi svarar på frågor under följande tider:
Måndag - fredag 08.00 - 15.00, lunchstängt mellan 12.00 - 13.00. 
I samband med storhelger kan vi hålla kundtjänsten stängd vissa tider. 

Vid frågor om vad du får lämna på återvinningscentralen kan du kontakta dem direkt.
Telefon: 031-61 84 84.

Ny entreprenör

From 2017-02-01 är Renova Miljö AB entreprenör för hushållsavfallet. Det innebär att omplanering har gjorts. Titta därför extra noga på ditt hämtschema för att veta när det töms framöver.

Bruna påsar för matavfall

Slut på bruna påsar?

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Avfallschef

Camilla Svensson
0303-73 80 59
camilla.svensson@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Börkén, 2017-03-01