Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Kommunen ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Hämtning av matavfall och restavfall samt tömning av avlopp utförs av Renova på uppdrag av kommunen. Återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Var lämnar jag mitt avfall?

Det finns begränsat med resurser på jorden. Därför är det viktigt att minska på avfallet och ta hand om det avfall som uppstår. Mindre avfall sparar på resurser, material och energi. Du som konsument kan göra mycket för att din konsumtion ska belasta miljön mindre.

Behöver jag köpa?

På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste tänka på hur vi konsumerar. Därför har alla 13 kommuner i Göteborgsregionen kampanjen Minska skräpet - Räkna till 10.

Räkna till 10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återanvända

Ett bra sätt att minska på avfallet är att återanvända det som redan finns. Du kan reparera saker, handla på second hand och ge bort eller sälja det du har tröttnat på. Låna, byt eller dela gärna saker med andra.

Fler tips på hur du kan minska avfallet

 • köp produkter med lång hållbarhet
 • ta med tygpåsar till affären
 • ta ingen påse till frukt/grönsaker om du bara köper enstaka
 • köp tjänster eller upplevelser istället för varor
 • välj förpackningar med så lite material som möjligt och refill
 • köp storpack och frys in
 • lukta och smaka innan du slänger mat med utgånget datum
 • gör matlådor på resterna
 • drick kranvatten istället för flaskvatten
 • undvik engångsartiklar
 • använd papper båda sidorna
 • använd laddningsbara batterier och lågenergilampor/ledlampor.

Aktuellt just nu


Tekniskt fel kring e-fakturor för avfallshantering

Abonnenter som valt e-faktura kommer vid detta utskick att få sin faktura via Kivra eller i pappersformat, på grund av ett tekniskt fel. Vi beklagar det inträffade.

Vi felsöker just nu för att ta reda på vad som hänt och på det sättet kunna förebygga att det inte sker igen.

Vad ska jag som kund göra?

Vi ber dig betala fakturan även om den inte kommit till dig som e-faktura.

Har du valt e-faktura och den här månaden får fakturan via Kivra behöver du inte göra något aktivt för att välja e-faktura igen. Du behöver inte heller gå in i Kivra och avaktivera Stenungsunds kommun.


Kläpp Återvinningsstation är öppen enligt ordinarie öppettider.

Mer information och öppettider

Kallare tider - tänk på det här

Nu går vi mot kallare tider med halka och eventuell snö.

Bra att tänka på som fastighetsägare:

 • Placera kärlet i anslutning till sopbilens körväg och lättillgängligt för chauffören som hämtar ditt avfall.
 • Se till att dragvägen är fri från föremål.
 • Vänd handtaget på kärlet utåt vägen.
 • Vägar och vändplatser ska ha tillräcklig bredd, höjd och bärighet för våra renhållningsfordon (se kommunens föreskrifter för avfallshantering).

Under vintertid behöver du som fastighetsägare också säkerställa att:

 • Vägen till din fastighet är snöröjd och halkfri.
 • Marken där kärlet är placerat samt dragvägen till/från sopbilen är snöröjd och halkfri.
 • Det finns, om nödvändigt, möjlighet att vända med sopbilen i anslutning till hämtstället. Om vägen är svårframkomlig, placera kärlet på annan plats under vintern men meddela vår kundtjänst var ditt kärl finns.

Är dina sopor inte hämtade?

Om ovan punkter inte är uppfyllda kommer tömning av ditt kärl inte ske. Åtgärda de punkter som brister och invänta tömning, vilket sker först vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan också beställa extratömning enligt gällande taxa.

Bruna påsar för matavfall

Slut på bruna påsar?

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?

Vid frågor om vad du får lämna på återvinningscentralen kan du kontakta dem direkt:
Telefon: 031-61 84 84

Senast uppdaterad