Barn slänger bananskal i matavfallspåse

Matavfall

Matavfall är matrester, kaffesump, kött- och fiskben samt skal. Du sorterar ut matavfallet och lägger det i det bruna avfallskärlet eller komposterar det. De rester du sorterar ut används sedan för att framställa biogas och biogödsel.

Hur fungerar det?

Du lägger ditt matavfall i de bruna papperspåsarna för matavfall och som ingår i ditt abonnemang eller i en godkänd papperspåse för matavfall från till exempel livsmedelsbutiken. När påsen behöver bytas viker du ihop och försluter den. Sen lägger du den i det bruna kärlet.

När vi sätter ut ditt kärl ingår en bunt med bruna papperspåsar och en påshållare som du kan ställa under diskbänken så att matavfallet står luftigt.

Papperspåsar är den enda typen av kompostpåsar som är godkända. Bioplastpåsar är inte godkända att använda för utsortering av matavfall i, då de orsakar problem i efterbehandlingen av matavfallet.

Slut på bruna påsar?

När du behöver nya påsar för matavfall kan du

  • klämma fast en tom påse synligt mellan locket och tunnan,
  • knyta fast en plastpåse i locket,
  • eller lämna en tydlig lapp med information till chauffören.

Då får du nya påsar när vi tömmer kärlet. Tänk på att markera i god tid då påsarna ibland kan ta slut i bilen.

Du kan också hämta en handfull påsar hos medborgarservice i kommunhuset eller när du är och handlar på ICA Nära Jörlanda eller Coop Extra Stenungsund. På Kläpp återvinningscentral kan du också hämta nya påsar.

Det bruna matavfallskärlet töms med samma bil som restavfallet (gröna kärlet). Bilarna har två separata fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Vintertid töms matavfallskärlet varannan vecka, tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall. Sommartid från och med vecka 23 till och med vecka 34 så töms matavfallet varje vecka.


Exempel på vad du får slänga i matavfallet

JA TACK

NEJ TACK

Matrester, råa och tillagade

Tobak, fimpar och snus

Skal från frukt- och grönsaker

Krukväxter och trädgårdsavfall

Ägg och äggskal

Blöjor och intimskydd

Bröd, kakor och bullar

Tyg

Kaffesump och kaffefilter

Dammsugarpåsar

Tesump och tepåsar

Kattsand, kutterspån och hundbajs

Fisk- och skaldjursrester

Sand, lera, jord, grus

Hushållspapper med matrester/matfett

Grillkol och vedaska

Ost och pålägg

Förpackningar av plast och metall

Rotfrukter, ris och pasta

Mediciner och kemikalier


Från 1 september 2022 är det obligatoriskt för alla i Stenungsund att sortera ut sitt matavfall separat.

Den största vinsten för miljön och plånboken är att förebygga att avfallet överhuvudtaget uppstår, genom att i alla led i livsmedelskedjan bidrar till att minska matsvinnet.

Det matavfall som ändå uppstår, så som kaffesump och skal från frukt och grönt ska sorteras ut för att rötas och sedan bli biogas och biogödsel.

Biogas och biogödsel

Biogas kan ersätta fossila drivmedel så som bensin och diesel. Biogödsel återför näringsämnen och mull till jordbruksmark och kan ersätta mineralgödsel som är energikrävande att framställa. Fosfor som är ett av näringsämnen i mineralgödsel är en ändlig resurs och det är viktigt att hitta andra källor så som biogödsel.

Sopbilen har två separata fack i skåpet som sitter på bilen. I det ena facket töms matavfall och i det andra töms restavfall.

Ibland töms matavfallet i facket för restavfall på grund av att det är felsorterat i matavfallskärlet. Det är viktigt att matavfallet är rätt sorterat eftersom den rötrest som blir kvar efter rötningen av matavfallet går ut som gödsel på jordbruksmark.

Nej, papperspåsen fungerar problemfritt i förbehandlingsanläggningen och är framtagen för att hantera matavfall på ett bra sätt.

Bioplastpåsarna är komposterbara, i Stenungsunds kommun rötar vi matavfallet, en process som går snabbare och sker under syrefria förhållanden. Det innebär att bioplastpåsen inte hinner eller kan brytas ner eftersom rötningsprocessen är syrefri.

Matavfallet transporteras till en rötningsanläggning där det används för att framställa biogas. Efter biogasprocessen bildas en restprodukt som kallas rötrest. Den fungerar som ett utmärkt gödselmedel och ersätter handelsgödsel.

Rötning betyder att organiskt material bryts ner under syrefria (anaeroba) förhållanden. Slutprodukten är biogas och biogödsel/rötrest. I rötningsprocessen deltar en mängd olika mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet till metan och koldioxid. Biogas består till största delen av metan, som är mycket energirik och har många användningsområden.

Det organiska materialet i rötningsprocessen bryts dock sällan ner fullständigt utan det bildas en slutprodukt, den så kallade rötresten/biogödsel. Biogödsel består av vatten och organiskt material men även mikroorganismer och diverse näringsämnen och återförs till jordbruksmark.

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad