Slamtömning enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp måste du tömma slammet i din brunn, minireningsverk eller slutna tank varje år. Slamtömning är obligatorisk.

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. 

Om du har en brunn eller minireningsverk

Renova Miljö AB, kommunens entreprenör för att hämta slam, skickar ett brev till dig som har brunn eller minireningsverk när det är dags för tömning. Det sker en gång per år.

Har du en brunn eller ett minireningsverk och vill ha en extra tömning kan du beställa det via vår e-tjänst.

Om du har en sluten tank

Har du en sluten tank behöver du själv beställa tömning. Du kan också kontakta kundtjänst så kan vi lägga upp ett schema för regelbunden tömning. 

Så här beställer du tömning

Har du en sluten tank eller vill beställa en extra tömning gör du det enklast via vår e-tjänst (Mina sidor).

Beställ tömning via vår digitala tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl om du vill boka en tömning.

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Akut tömning

För jourtömning kvällar, efter klockan 16.30 samt helger och helgdagar, ring Renova på nummer 031-61 87 75. Övriga tider ring kommunens kundtjänst.
Har du behov av akut tömning kostar det extra.

Har du frågor om slamtömning

Svar på de vanligaste frågorna om slamtömning

Om du inte hittar svaret där är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på:

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad