Verksamhetsavfall

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se exempel på olika avfall, vem som är ansvarig och kan kontaktas för mer information.

Vem hämtar vilket avfall?

Stenungsund kommun hämtar alltid kommunalt avfall, enligt paragraf 15 miljöbalken, medan privata entreprenörer hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Kommunalt avfall – som hämtas av Stenungsunds kommun

 • Avfall som uppkommer i restauranger, storkök, catering, caféer med mera är typiskt sett kommunalt avfall. Även det avfall som uppkommer i omedelbar anslutning till matberedningen är kommunalt avfall.
 • Avfall som uppkommer i verksamheters personalutrymmen, till exempel papperskorgar, personalmatsal.
 • Avfall från skolor, skolmatsal och skolkök i anslutning till skolmatsal.
 • Avfall från väntrum till vårdinrättningar, gästhamnar, camping, hotell, festivaler, idrottsanläggningar et cetera.

Verksamhetsavfall – som hämtas av privat entreprenör

 • Utsorterade livsmedel i butiker, frukt och grönt, förpackade och oförpackade livsmedel.
 • Spillfett och fett från restaurangers fettavskiljare.
 • Avfall som uppkommer i produktionskök utan servering.
 • Produktionsspill till exempel trä, plast, wellpapp, farligt avfall som uppstår i den dagliga verksamheten.

Övrigt avfall som hämtas av privat entreprenör

 • Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar och glas.
 • Animaliska biprodukter (ABP) – Andra allt slakteriavfall ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel (med vissa undantag).

Bra att veta

 • Det är bara kommunen som har rätt att transportera kommunalt avfall enligt lagstiftningen.
 • Vid felaktig behandling av avfallet, så ansvarar miljökontoret för tillsynen.
 • Har du för tunga kärl kommer vi inte att kunna hämta ditt kärl. Då får du packa om och beställa en ny hämtning.
Hämtning av brännbart hushållsavfall och matavfall
Återvinningscentral och vågkort
Farligt avfall
Elavfall
Transport av farligt avfall
Bygg- och rivningsavfall
Lantbruksplast

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad