Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Avfallskärl

Avfall från hushåll

Du är ansvarig för att sortera ut förpackningar, farligt avfall med mera från dina hushållssopor.

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

På vår återvinningscentral lämnar du det som du inte får slänga i soptunnan eller på en återvinningsstation.

Återvinningscentralen Kläpp

I soptunnan hemma får du till exempel slänga:

 • blöjor
 • bindor och tamponger
 • trasiga skor
 • diskborstar/tandborstar
 • trasiga kläder
 • kuvert och post-itlappar 
 • pennor
 • tops
 • CD-skivor / disketter / kassetter
 • cigarettfimpar / snus
 • hundbajspåsar / kattsand
 • dammsugarpåsar / disktrasor
 • färgpatroner / tonerkassett (såvida det inte är retur på den)
 • grammofonskivor
 • fotografier

Matavfall och biologiskt avfall slänger du i ett brunt kärl eller i din hemkompost. Har du inte det slänger du det i det gröna kärlet.

Matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall hemma måste du först anmäla det till kommunen.

Kompostera hemma

Guide för sopsortering

På sopor.nu kan du få information om hur du sorterar en specifik sak.

Sopor.nulänk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2019-09-13