Avfall och återvinning

Information om avfall och återvinning på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Du kan välja mellan olika avfallsabonnemang, som varierar i pris. Sorterar du ut matavfall blir det billigare. De flesta väljer ett abonnemang där du separerar brännbart avfall och matavfall i två olika kärl.

På återvinningscentralen Kläpp kan du bland annat lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Besöksadress till återvinningscentralen är Kläpp 101, 444 95 Ödsmål.

På en återvinningsstation lämnar du tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

På www.ftiab.se kan du se var närmaste återvinningsstation finns:

www.ftiab.se Länk till annan webbplats.


Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Enhetschef Avfall

Michael Kööhler
0303-73 80 51
michael.koohler@stenungsund.se

Senast uppdaterad