Abonnemang, avgifter och regler

Du kan välja mellan olika avfallsabonnemang, som kostar olika mycket. Reglerna för avfallsverksamheten beskrivs i en renhållningsordning.

Abonnemang för avfall
Flyttanmälan/ägarbyte
Dispens för uppehåll i avfallshämtningen
Delat avfallskärl
Avgifter
Regler (avfallsplan och föreskrifter)

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad