Abonnemang, avgifter och regler

Du kan välja mellan olika avfallsabonnemang, som kostar olika mycket. Reglerna för avfallsverksamheten beskrivs i en renhållningsordning.

I Stenungsunds kommun sorterar vi ut restavfall och matavfall separat. Du har ett grönt kärl för ditt restavfall och ett brunt för ditt matavfall. Du kan också välja att kompostera hemma.

Du är ansvarig för att sortera ut förpackningar, farligt avfall med mera från dina hushållssopor.

Sortering av matavfall och restavfall i två kärl

 • Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.
 • Du kan välja olika storlekar på ditt restavfallskärl och även vilket hämtningsintervall du önskar, varannan eller var fjärde vecka.
 • Matavfallet hämtas varannan vecka förutom vecka 23-34 då det hämtas varje vecka.

Övrig information

 • Du kan välja att kompostera ditt matavfall själv. Om du vill göra det så behöver du ansöka om det separat. Läs mer om kompostering Länk till annan webbplats.
 • För dig som bara behöver ha hämtning under sommaren finns det möjlighet till ett fritidsabonnemang mellan vecka 15-42.
 • Om ni är minst tre hushåll kan ni ha gemensam hämtning till ett reducerat pris. Kontakta kundtjänst om du är intresserad av detta.
 • Kontakta kundtjänst om du har ett flerfamiljshus.

Välja abonnemang

Du väljer abonnemang via vår digitala tjänst. Tänk på att du behöver göra ett ägarbyte först.

Val av abonnemang Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Medborgarservice (Avfall) på telefon 0303-73 00 00.

Ändra abonnemang?

Du kan ändra ditt abonnemang via vår digitala tjänst.

Ändra ditt abonnemang Länk till annan webbplats.

Du måste meddela oss när det blir ett ägarbyte på en fastighet eller när du flyttar. Skicka då in följande blankett:

Ägarbyte - blankett Pdf, 182.7 kB.

Om du vill ansöka om uppehåll i avfallshämtningen gör du det via vår digitala tjänst.

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om att dela kärl med din granne (totalt 2 fastigheter).

Ansökan om delat avfallskärl med granne Pdf, 141.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Är ni fler än tre hushåll kan ni ansöka om en gemensam hämtplats för restavfall och matavfall.

Ansökan om gemensam hämtning Pdf, 141.5 kB.

Kommunen har en avfallstaxa. Där står det vad olika abonnemang och tjänster kostar. Din avgift består av en fast och en rörlig del. Den rörliga avgiften beror på vilket abonnemang du väljer.

Avfallstaxa Pdf, 307.4 kB.

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning där det står vilka regler som gäller. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och av föreskrifter.

Avfallsplan

Stenungsund har en gemensam avfallsplan med hela Göteborgsregionen.
De fem övergripande målen är:

 • tryggt för människa och miljö
 • god säkerhet och arbetsmiljö
 • kostnadseffektiv avfallshantering
 • god service
 • robust avfallshantering

Vägledande och styrande dokument

Föreskrifter

I föreskrifterna beskrivs alla regler som gäller för avfall i kommunen.

Vägledande och styrande dokument

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad