Stenungsunds kommunvapen
Person återvinner tidningar

Återvinningsstationer

På en återvinningsstation lämnar du tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

FTI ansvarar för att tömma och städa återvinningsstationerna. Kontakta till exempel FTI om:

 • någon återvinningsstation är skräpig
 • någon container är full
 • du vill veta när din närmaste återvinningsstation töms och städas.

Kontakt FTI

Telefon: 0200-88 03 11
E-post: info@ftiab.se

FTI:s hemsidalänk till annan webbplats

Tillfällig flytt av återvinningsstation i Solgårdsdalen

På grund av byte av vattenledningar i Solgårdsdalen är återvinningsstationen tillfälligt flyttad.

Tillfällig plats för Solgårdsdalens återvinningsstation

Här har FTI återvinningsstationer:

 • Hantverkaregatan vid OKQ8
 • Hasselbacken
 • Jörlanda, Kyrkebyvägen
 • Kristinedals förskola
 • Kyrkenorum
 • Solgårdsdalen
 • Stora Höga vid vägen mot Getskär
 • Svenshögen vid fotbollsplanen
 • Södra vägen
 • Ucklum vid Västerlandavägen
 • Willys mataffär
 • Ödsmål vid Stripplekärrsvägen

Närmaste återvinningsstation på karta och när den töms och städaslänk till annan webbplats

Kontakt

FTI AB

0200-88 03 11
info@ftiab.se

Senast uppdaterad 2019-06-04