Stenungsunds kommunvapen

Upphandling och inköp

All offentlig verksamhet lyder under lagen om offentlig upphandling – LOU (2016:1145). Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och entreprenader måste följa de regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter som till exempel kommuner, på bästa sätt ska använda de offentliga medel och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Vi på upphandling hanterar bland annat kommunens alla ramavtal vilket innebär att vi förhandlar och tecknar avtal med leverantörer från vilka alla verksamheter och kommunala bolag sedan kan beställa varor och tjänster.

Vi bistår även kommunens verksamheter genom att tillsammans med dessa utföra upphandlingar på ett sådant sätt att behoven i verksamheterna uppfylls på ett effektivt och regelrätt sätt. Utöver detta följer vi också upp hur de befintliga avtalen hanteras ute i verksamheterna i syfte att dels veta hur mycket som handlas vilket ger oss ett bra underlag inför kommande upphandlingar.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-30