Pågående upphandlingar

Stenungsunds kommun använder Visma TendSign, ett webbaserat projektverktyg för upphandling.

För att kunna lämna anbud behöver du som leverantör skaffa ett kostnadsfritt konto hos Visma TendSign.

I Visma TendSign skapas förfrågningsunderlaget elektroniskt. Anbudsgivarna svarar via webben vilket ger en enkel och säker hantering av anbuden. Samtliga frågor och svar samt eventuella kompletteringar hanteras via samma kanal och här informeras även alla anbudsgivare om beslut.

Våra pågående upphandlingar annonseras via Visma TendSign.

Pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips och råd vid anbudsgivning

  1. Läs förfrågningsunderlaget noggrant. Vi har väldigt små möjligheter att låta en anbudsgivare komplettera i efterhand.
  2. Läs igenom hela underlaget så fort som ni har möjlighet så att ni ska hinna ställa frågor till oss i tid. Vi kan göra justeringar under anbudstiden, men efter det att anbudstiden gått ut så saknas i princip den möjligheten.
  3. Följ instruktionerna som finns i upphandlingsdokumentet.
  4. Gör inga reservationer.
  5. Skicka med allt som efterfrågas och var noggrann med formuleringar.
  6. Möjligheten finns att åberopa underleverantörer eller gå ihop flera leverantörer och lämna ett gemensamt anbud. Det finns också en möjlighet att åberopa annans kapacitet när det gäller ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga krav. Vad man då måste göra är att vara beredd på att styrka att en sådan överenskommelse finns där det andra företagets resurser kan disponeras på ett sådant sätt att den efterfrågade kapaciteten uppnås under hela avtalsperioden.

Senast uppdaterad