Inriktningsmål

Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av "Strategisk plan 2022-2024 Budget 2022". Där framgår också vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål.

  1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  2. Mål 4: God utbildning för alla – Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
  3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
  4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Senast uppdaterad