Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Inriktningsmål

Inriktningsmålen är övergripande mål med fokus på effekt för brukaren. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av verksamhetsplanen. Där framgår också vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål.

Nedan följer samtliga inriktningsmål uppdelade på de två avgörande inriktningarna.

Attraktivt och välkomnande

  1. Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
  2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
  3. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
  4. Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en femårsperiod.
  5. Andel barn och unga som tar del av kultur och fritidsverksamheten ska öka.
  6. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

  1. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
  2. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande
  3. Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka.
  4. Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.

Senast uppdaterad 2020-06-03