Inriktningsmål

Inriktningsmålen är övergripande mål med fokus på effekt för brukaren. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av "Strategisk plan 2021-2023 Budget 2021". Där framgår också vilka indikatorer som kopplats till respektive inriktningsmål.

  1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
  2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare.
  3. Stenungsunds kommunska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
  4. Stenungsunds kommun ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande.

Senast uppdaterad