Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi.

Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Stenungsunds kommun införde 2010 en ökad valfrihet inom Hemtjänstens serviceinsatser. Utredning och planering genomfördes under 2009 och med bakgrund av den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) som gällde från den 1 januari 2009. Den nya lagen skapade förutsättningar för privata alternativ.

Valfriheten innebär att efter ett biståndsbeslut ska han eller hon kunna välja en privat leverantör utifrån ett antal godkända leverantörer som kommunen tecknat kontrakt med. Insatserna gäller service det vill säga städ, tvätt och inköp. Övriga insatser kommer fortsatt att ligga kvar i kommunens hemtjänst.

Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Lagen bygger på att det inte ska vara någon priskonkurrens mellan leverantörerna och att den enskilde väljer det alternativ som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

Det är kommunens ansvar att omsorgstagaren får tillgång till en fullständig information om samtliga leverantörer som man kan välja mellan. Om man ej gör ett val kommer det att finnas ett alternativ som kommunen utser.

Kommunen är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Önskar du bli leverantör till Stenungsunds kommun på LOV tjänster – läs vidare här:

Information till leverantör

Kontakt

Administrativ assistent LOV

Paula Brändén
0303-73 81 23
paula.branden@stenungsund.se

Utvecklingsledare/Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Jenny Brunsten
0303-73 50 58
jenny.brunsten@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
Caroline Eriksson
0303-73 02 21
caroline.eriksson@stenungsund.se

Senast uppdaterad