E-handel

Fördelen med ett e-handelssystem är att alla användare på ett lättöverskådligt sätt får tillgång till och kan jämföra alla varor och artiklar från de leverantörer som kommunen slutit ramavtal med.

När den önskade varan valts kan beställning sedan göras direkt till leverantören i detta system. När leverans sedan skett så kan mottagen vara kvitteras i systemet. Tanken med systemet är underlätta för den enskilde beställaren i organisationen att beställa rätt vara av rätt leverantör på ett effektivt sätt.

Vidare ger systemet ett bra underlag vid framtida upphandlingar och ger en möjlighet att arbeta mer aktivt under avtalsperioden då systemet ger löpande information om beställda varor och tjänster.

Genom att synliggöra avtal och aktuella priser skapas alltså en ökad prismedvetenhet. Det ger även ökade möjligheter till statistik och uppföljning och därmed ökad ekonomisk styrning. De ekonomiska och kvalitativa vinster som kan erhållas med e-handel innebär att ökade resurser kan frigöras för själva kärnverksamheten. Medarbetare kan då i större utsträckning fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter.

Stenungsunds kommun använder Visma Proceedo - WINST för e-handel.

Senast uppdaterad