Stenungsunds kommunvapen

E-tjänster

Här kommer du till de olika e-tjänster som sektor Utbildning tillhandahåller. Exempel på tjänster du kan nå här är, val av skola, fritids samt förskola och familjedaghem. Via skolvalssidan kan du också anmäla behov av skolskjuts.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-09-21