Bredband och IT

Det finns ett flertal bredbandsleverantörer på marknaden som säljer olika typer av mobila och trådbaserade bredbandstjänster.

I kommunens framtagna IT-infrastrukturplan, står det klart att Stenungsunds kommun endast tillhandahåller bredband till kommunal verksamhet i dagsläget.

Kopparnätet stängs ner i Stenungsunds kommun

Den 31 maj 2023 stängs kopparnätet ner i Stenungsunds kommun av Telia. Om du idag har en kopparförbindelse till din fastighet behöver du kontakta din telefon- och internetleverantör för att säkerställa att du har telefon- och internetåtkomst efter det angivna datumet. Alternativen till kopparförbindelsen är en fiberförbindelse eller ett mobilt bredband via mobilmasterna.

Telekomguiden ger information om leverantörer för bredband och telefoni

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, kan ge dig och mindre företag information om olika leverantörer för bredband och telefoni. Du når Telekomguiden via telefon 010 -130 79 00 eller e-post info@telekomguiden.se. Du kan även kontakta dem och läsa mer på deras webbplats www.telekomguiden.se Länk till annan webbplats.

Läs mer: Telia - Stängning av kopparnätet Länk till annan webbplats.

För att få tillgång till fiber kan du vända dig till de bredbandsleverantörer som finns på marknaden.

Ett annat sätt att få tillgång till fiber är att starta en fiberförening. Vill man som invånare eller företagare i Stenungsund ha fiber uppmanas man därför att starta fiberförening. Genom en fiberförening kan hushåll och företag dela på kostnaderna för etableringen av fiber. Det finns många fiberföreningar runt om i landet som gjort den resan.

En fiberförening skapas av fastigheter, hushåll, företag i syfte att åstadkomma ett kraftfullt bredband. Detta för att ge hushåll bra möjligheter att delta i samhället och att ge det näringsliv som finns möjligheter till att verka professionellt. Det kan även leda till möjligheten att minska ditt resande genom att du kan arbeta hemifrån när det passar, samt för att kunna ge unga möjligheten till ett bra stöd till utbildning utan att behöva flytta ifrån orten.

Som medlem och delägare i en ekonomisk fiberförening betalar du en årlig medlemsavgift.

För boende i Spekerödsområdet finns Spekeröds fiberförening. Ansökan om medlemskap och mer information hittar du på föreningens webbplats.

Spekeröds fiberförening Länk till annan webbplats.

För boende på landsbygden runt Ucklum finns Södra Fräkne fiberförening. Läs mer på föreningens webbplats.

Södra Fräkne fiberförening Länk till annan webbplats.

Post och telestyrelsen (PTS) presenterar fakta om tillgången till bredband i Sverige.

Bredbandskartan Länk till annan webbplats.

Hos Bredbandsval hittar du information om tillgång till bredband på enskild adress.

Bredband.se Länk till annan webbplats.

Bredbandsval.se Länk till annan webbplats.

Leaderprojektet - Fiber till Stenungsunds landsbygd

Stenungsunds kommun drev 2016-2018 ett EU-finansierat Leaderprojekt ”Fiber till Stenungsunds landsbygd”. Projektets syfte var att öka fiberutbyggnaden på landsbygden genom att anlita en bredbandssamordnare.

Projektet ska stödja boende på landsbygden att få tillgång till modernt bredband. Stenungsunds kommun har precis som de flesta kommuner antagit regeringens bredbandsmål om att 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 mbit till 2020. För att detta ska ske måste vi börja göra aktiviteter.

Vi vill samarbeta med landsbygdens folk för att främja och få igång bredbandsutbyggnaden på landsbygden Projektet avser engagera en bredbandssamordnare som ska initiera, intressera, engagera, främja och stödja engagemang hos boende på landsbygden i Stenungsunds kommun.

Behovet av bredband ökar för var dag som går. För att vara delaktig i samhället, som konsument så väl som en engagerad samhällsmedborgare krävs idag god tillgång till bredband. Sättet att idag ha kontakt med offentliga aktörer är idag ännu mer än när projektet startade riktat mot Elektronisk kommunikation, e-tjänster och liknande blir mer och mer tvingande.

I samband med att Stenungsunds kommun skulle ta fram en Digital Agenda och en Bredbandsstrategi tittade man på hur andra kommuner, regionen och Sverige som helhet gjort. Ett tydligt samband här var behovet av en väl utbyggd IT-infrastruktur, det vill säga fiberbredband. När denna ansökan gjordes låg Stenungsunds landsbygd tydligt efter omgivande kommuner, något behövde göras. Andra kommuner hade nått långt i sin strävan att få igång utbyggnaden på landsbygden genom att städsla en bredbandssamordnare med målet att denne skulle inspirera och stödja utbyggandsinitiativ på landsbygden. När projektet initierades hängde möjligheten till att få fiber på landsbygden på att man själv tog tag i saken.

Projektet har drivits av den av Stenungsunds kommun inhyrda bredbandssamordnaren. Många kontakter och möten med boende på Stenungsunds kommuns landsbygd har genomförts för att nå målen i projektet. Mycket tid har lags på att sprida information och att stötta lokala initiativ beskrivna nedan.

Projektet syftade till att skapa ett intresse hos befolkningen på landsbygden i Stenungsunds kommun att se nyttan av, därmed vilja ha fiberbredband. Detta syftande till att starta och driva fiberföreningar som själva bygger och driver fibernät på landsbygden i kommunen. Flera initiativ syftande till att starta fiberföreningar identifierades och arbete för att starta dessa initierades. Föreningarna och Bredbandssamordnaren genomförde informationsmöten med boende för att skapa intresse.

Under de år projektet har löpt ändrades intresset från marknadens aktörer för utbyggnad av fiber på landsbygden. Detta ledde till att utbyggnaden hanteras av en blandning av lokalt startade fiberföreningar och marknadsaktörer.

Bredbandssamordnaren har engagerat, informerat och utvecklat lokala initiativ. Idag är hela Stenungsunds landsbygd täckt av antingen fibernät eller projekt för att bygga ut fibernät.

Logotyp - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logotyp Leader

Kontakt

Senast uppdaterad