Äldre, senior

För dig som är äldre och bor i Stenungsunds kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Från kommunen kan du också ansöka om stöd och hjälp med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Relaterad information


Hjälp i hemmet

Boenden för äldre

Avgifter för vård och omsorg

Resor, transporter och besök

Anhörigstöd

Pensionärsrådet

Fixartjänst

Broschyr - Information till dig som är äldre

I broschyren hittar du som är äldre information och bra telefonnummer till kommunens verksamheter samt andra aktörer. Syftet med broschyren är att göra det enklare för dig att komma i kontakt med rätt avdelning.

Broschyr - Till dig som är äldre Pdf, 1.8 MB.

Äldrelinjen

För dig som är 65+ och behöver någon att prata med.
Telefon: 020-22 22 33

Äldrelinjen - Mind Länk till annan webbplats.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk. Om du har ett otydligt tal, svårt att hitta ord eller läs- och skrivsvårigheter kan du använda Taltjänst. Telefon: 010 – 441 23 30

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad