Tallåsens äldreboende

Tallåsens äldreboende består av totalt 13 boendeenheter varav åtta med inriktning demens, tre med inriktning omvårdnad och två med inriktning äldrepsykiatri.

Tallåsen är centralt beläget i Stenungsund, cirka 200 meter från Stenungsunds station och cirka 700 meter från Stenungstorgs köpcentrum.

Tillgänglighet

Läs om den fysiska tillgängheten på Tallåsens äldreboende i Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tallåsen

Kringlekärrsvägen 8-12
444 40 Stenungsund

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Ekgården Västra

73 86 64

Anette Blomgren Isaksson

73 87 42

Ekgården Östra

73 87 52

Anette Blomgren Isaksson

73 87 42

Lavendelgården

73 87 96

Anette Blomgren Isaksson

73 87 42

Demensboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Björkgården

73 87 53

Katherine Alfaro

73 04 42

Humlegården

73 03 29

Katherine Alfaro

73 04 42

Linnégården

73 85 41

Linda Marklund

73 87 43

Lindgården

73 85 15

Ann Brattberg

73 27 11

Sörgården

73 87 57

Maria Walter 

73 00 06

Rönngården

73 26 56

Ann Brattberg

73 27 11

Tallgården

73 87 56

Katherine Alfaro

73 04 42

Örtagården

73 87 97

Sofia Svensson

73 85 48


Äldrepsykiatrisktboende

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Kastanjen 1

73 87 51

Maria Walter

73 00 06

Kastanjen 2

73 87 50

Maria Walter

73 00 06

 

Dagverksamhet

Telefon

Enhetschef

Telefon

Dagverksamhet

73 87 61

Ann Brattberg

73 27 11

Senast uppdaterad