Hällebäcks äldreboende

Hällebäcks äldreboende består av totalt sex enheter varav fyra med inriktning demens och två med inriktning omvårdnad. Knopen, Snäckan, Skutan och Bryggan är demensboenden. Måsen och Tärnan är omvårdnadsboenden.

Hällebäck ligger vid bostadsområdet Hasselbacken, cirka två kilometer från centrum.

Karta Hällebäck

Kontakt

Hällebäck

Hällebäcksvägen 16
444 43 Stenungsund

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Tärnan

73 86 38

Szerenke Banyai

73 86 30


Demensboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Bryggan

73 86 35

Szerenke Banyai

73 86 30

Knopen

73 86 32

Cecilia Jyborn

73 86 36

Måsen

73 86 37

Sofia Svensson

73 85 48

Skutan

73 86 34

Szerenke Banyai

73 86 30

Snäckan

73 86 31

Szerenke Banyai

73 86 30


Senast uppdaterad