Korttidsplats

På en korttidsplats får du vara under en tillfällig, kort period, för till exempel rehabilitering efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad. Det kan även finnas ett behov av korttidsplats med regelbundna intervall för att avlasta en anhörig till dig. För att kunna få korttidsplats krävs ett särskilt biståndsbeslut.

När kan du beviljas korttidsplats?

  • Efter sjukhusvistelse om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering under en begränsad tid.
  • I form av växelvistelse för att avlasta anhörig.
  • Tillfälligt vid akuta situationer då anhörig för egen del har behov av vård och du inte kan vara hemma med hemtjänstinsatser.

För att ansöka kontaktar du en av kommunens biståndshandläggare.

Vad händer sedan?​

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Du får ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Överklaga ett beslut

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Vid korttidsplats betalar du en avgift för maten samt en omvårdnadsavgift för hjälpen som du får.

Avgifter för vård och omsorg

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

kommun@stenungsund.se

Korttidsenheten kontakt

Syrengården 0303-73 85 50

Samordnare Korttidsenheten

Cecilia Johansson
0303-73 01 24
cecilia.m.johansson@stenungsund.se

Enhetschef Korttidsenheten

Melly Kolakovic
0303-73 85 40
melly.kolakovic@stenungsund.se

Senast uppdaterad