Pressaregården

Pressaregården är ett boende med två enheter - Västra och Östra. Boendet ligger vid bostadsområdet Hallerna cirka fyra kilometer från centrum.

Kontakt

Pressaregården

Pressarevägen 1 
444 52 Stenungsund

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Västra

73 20 41

Cecilia Jyborn

0303-73 86 36

Östra

73 20 40

Cecilia Jyborn

0303-73 86 36


Senast uppdaterad