Stenungsunds kommunvapen

Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger är ett allvarligt problem för din hälsa, ditt yrkesliv och dina relationer. Har du ett beroende eller missbruksproblem har du rätt till stöd från kommunen.

Du är välkommen att läsa mer om våra verksamheter genom att klicka på länkarna i texten nedan.

Vuxenenheten

På Vuxenenheten samordnas kommunens stöd för dig som har fyllt 21 år och som har problem med alkohol, droger eller har behov av exempelvis boendestöd, särskilt boende eller kontaktperson.

De medicinska insatser vi tidigare har erbjudit kommer nu att erbjudas av din vårdcentral eller öppenpsykiatrisk mottagning istället.

När ska du kontakta oss?

  • Om du har problem med missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel och vill ha en förändring och behöver hjälp att komma fram till vad som är bästa hjälpen för dig.
  • Om du önskar hjälp med att förändra dina vanor så att du kan behålla eller skaffa bostad, arbete, familj och vänner.
  • Om du vill ansöka om vård på ett behandlingshem.

Märker du att någon börjar fara illa av sitt missbruk och inte själv söker hjälp kan du anmäla detta till Vuxenenheten. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte talar om vem du är.

Vuxenenheten

Sekretess

All personal som arbetar inom Sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-30