Rehabilitering genom trädgårdsarbete och hantverk

Åbacka trädgård och hantverk är en rehabiliterande verksamhet för dig som mår bra av att vara aktiv. Vi finns i Ödsmål. Utifrån dina egna förutsättningar kan du få stöd att må bra i din vardag och lära nytt genom olika sysslor. Från oss kan du sedan gå vidare mot arbete, utbildning eller annat. Är du intresserad kontaktar du kommunens Individ-och familjeomsorg. 

Vad kan jag göra på Åbacka?

Hos oss kan du ägna dig åt odling av blommor, frukt och grönt samt anläggning och skötsel av trädgården. Vi har också snickeri, livsmedelsförädling och skapande verkstad (textil, keramik och andra enklare hantverk). Den som vill kan vara delaktig i att ta emot besökare i vår butik och besöksträdgård eller delta i vissa aktiviteter på annan plats. Nya aktiviteter kan startas upp efter hand om det finns intresse och möjlighet. Under 2019-2021 driver vi ett näringslivsprojekt med stöd av EU och Leader Södra Bohuslän som handlar om tillverkning av friluftsmat. Genom projektet kommer vi också kunna laga mat ute i trädgården.

Verksamheten bedrivs utifrån din ork, din hälsa och i möjligaste mån dina intressen. På Åbacka kan du skapa dig en meningsfull vardag som kan leda till livsstilsförändring och öppna en väg till arbete eller studier. Vi är tre handledare som stöttar dig i dina steg mot ditt mål. Viss friskvård ingår.

Intresserad av en plats hos oss?

Kontakta handläggare på individ-och familjeomsorgen för mer information eller för studiebesök. Platser erbjuds till dig som har behov av behandlingsinsatser för missbruk eller är i behov av ekonomiskt bistånd. Mot ersättning kan plats erbjudas till personer från andra kommuner.

Trädgårdsterapi - vad är det?

Trädgårdsterapi är aktiviteter i trädgårdsmiljö. Som terapiform har det visat sig ha positiva effekter på hälsan. Trädgårdsterapi används för personer som är i behov av stresshantering, sysselsättning, arbetsrehabilitering eller språkträning. Att vistas i natur och grönska ökar koncentrationsförmågan och sänker puls och blodtryck. Att ta hand om det som växer och följa hur det utvecklas över årstiderna kan stärka tålamod, självkänsla och känsla av samhörighet. Forskning om detta bedrivs inom området miljöpsykologi. Trädgårdsarbete kan också planeras som sjukgymnastik. 

Mer information om Åbacka besöksträdgård och hantverk

Åbacka trädgård och hantverk

Kontakt

För att få rehabiliterande sysselsättning behöver du kontakta din socialsekreterare.

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Senast uppdaterad