Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Vi på Vuxenenheten arbetar med att motverka missbruk och att hjälpa personer med missbruks- eller beroendeproblem. Hjälpen kan vara vård och behandling eller annat stöd. Vuxenenheten vänder sig till personer från 18 år och uppåt. Har du frågor, vill du prata om alkoholvanor eller drogproblem är du välkommen att kontakta oss.

Vuxenenheten

Vuxenenheten består av socialsekreterare som utreder ansökan om stöd, behandling och anmälan om beroende, risk- och missbruk. På enheten arbetar även behandlare i vår öppenvård, Behandlingsgruppen. Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre.

Vi har tystnadsplikt

Vi som arbetar här har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan lämna ut eller inhämta information om dig om du inte samtycker till det.

Ansökan

Vill du själv skicka in en ansökan för att få hjälp och behandling för ditt beroende kan du kontakta vår mottagningstelefon eller kommunens medborgarservice. De kopplar dig vidare till Vuxenenheten där du får prata med en socialsekreterare.

När du gjort din ansökan får du komma på ett första samtal. På det samtalet planeras din utredning tillsammans med en socialsekreterare på Vuxenenheten. En utredning innebär en översyn över dina behov av hjälp och stöd.

Samtal och behandling

Den som är i behov av hjälp kan efter kontakt med socialsekreterare erbjudas stödsamtal, drogtester och behandling i kommunens öppenvårdsverksamhet Behandlingsgruppen. Vi i Behandlingsgruppen har inga sjukvårdande insatser. Alla samtal är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Samtal och behandling

Kontakta vuxenenheten

Om du vill komma i kontakt med vuxenenheten kan du kontakta vår mottagningstelefon så kopplar de dig rätt. Besöksadress för vuxenenheten är Strandvägen 15, i kommunhuset,

Mottagningstelefon 0303-73 81 58 mellan klockan 09.00-10.00.

Du kan också lämna meddelande via kommunens medborgarservice: 0303-73 00 00, eller Individ- och familjeomsorgens reception, telefon 0303-73 81 33.

Socialjouren kvällar och helger

Vuxenenheten har inte öppet på kvällar och helger. Behöver du hjälp de tiderna kan du ta kontakt med socialjouren i Göteborg.

Telefon: 031-365 87 00

Göteborgs socialjour Länk till annan webbplats.

Barn och unga med beroendeproblem

Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger.

På vår huvudmottagning i Mölndal arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till ungdomar, familj och nätverk.

Mini-Maria Stenungsund - 1177 Länk till annan webbplats.

Alla besök på Mini-Maria är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Självhjälp på internet för den som vill dricka mindre

Nu kan den som vill minska sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket få hjälp på Internet. Alkoholhjälpen är öppen för alla. Det är ett webbaserat program som bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén.

Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Senast uppdaterad