Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete handlar främst om hälsofrämjande och förebyggande arbete avseende barns, ungdomars och vuxnas ohälsa på grund av tobak, alkohol och andra droger.

Drogförebyggarens huvudsakliga uppgift är nätverksarbete, bygga nya nätverk, stärka redan  befintliga. Samverkan sker med alla som arbetar med drogförebyggande arbete till exempel socialtjänst, skola, föräldrar, polis, primärvård, fritid, ideella organisationer och politiker.

I arbetet ingår att höja medvetenheten om drogernas skadeverkningar och negativa effekter samt att försöka slå hål på många myter kring alkohol och droger.

Att stärka det friska hos ungdomar med rätt metoder i skolan och på fritiden kräver gemensamma insatser i en kommun, det är drogförebyggarens roll att hålla processen levande och aktiv hos alla aktörer. Arbetet handlar även om att kartlägga arbetet i kommunen genom uppföljning av den alkohol- och drogpolitiska planen.

Alkohol och drogpolitiska planen

Den drogpolitiska planen innehåller Stenungsunds kommuns politiska vilja hur kommunen ska arbeta förebyggande mot droger. Den drogpolitiska planen revideras var tredje år.

Alkohol- och drogpolitiska planen Pdf, 212.9 kB.

Drogvaneundersökning

En livsstils- och drogvaneundersökning görs vart tredje år i åk 9 samt på åk 2 i gymnasiet. Detta ligger som grund för hur det drogförebyggande arbetet bland unga ska utvecklas och läggas upp.

Drogvaneundersökningar i Stenungsunds kommun

Drogvaneundersökningar - nationella och europeiska

Nationella drogundersökningar Länk till annan webbplats.

Europeiska drogundersökningar Länk till annan webbplats.

Föräldrastöd

Föräldrar är en viktig del i det drogförebyggande arbetet där drogförebyggarenbland andra aktörer inom kommunen har som uppgift är att stödja och engagera föräldrar på bästa sätt. Detta genom föreläsningar, skapa föräldranätverk av olika slag och relevanta föräldrastödjande metoder både enskilt och i grupp.

Stöd till familjer och föräldrar

Det totala syftet med denna verksamhet är:

  • Att höja debutåldern för ungdomar när det gäller tobak och alkohol
  • Skapa fler drogfria mötesplatser för unga
  • Arbeta för en ansvarsfull alkoholservering på krogen
  • Arbeta för ett ökat engagemang hos föräldrar, politiker och tjänstemän gällande drogförebyggande och hälsofrämjande insatser

Senast uppdaterad