Missbruk

Information om missbruk på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

På Vuxenenheten arbetar personal med social och medicinsk kompetens: Vi möter personer med olika slags missbruk - alkohol, narkotika, läkemedel och blandformer av dessa.

Insatserna ser olika ut på grund av behov och kontakterna kan vara årslånga eller i form av stöd- och behandlingskontakter under kortare perioder.

Insatserna kan vara medicinska eller sociala ex. hjälp till arbete/sysselsättning, bostad eller vård och behandling i olika former i öppen eller sluten vård.

Om du behöver hjälp måste du själv ansöka om detta hos kommunen. Du kan be någon anhörig eller vän att hjälpa dig.

Stödet till anhöriga ges individuellt.

All behandling är kostnadsfri.

Ibland beslutar handläggaren att säga nej till din ansökan. Du har alltid möjlighet att överklaga.

All personal som arbetar i socialtjänsten har tystnadsplikt.

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Senast uppdaterad