Förskola, familjedaghem

Information om förskola och familjedaghem på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ. I Stenungsund finns 15 kommunala förskolor, samt familjedaghem/pedagogisk omsorg i centrum och i Jörlanda. Familjedaghemmens personal är dagbarnvårdare.

Sök plats på förskola

Du som förälder har möjlighet att välja vilken förskola, familjedaghem eller pedagogisk omsorg du vill att ditt barn ska få barnomsorgsplats på. Vi kan dock inte garantera att du får plats på den enhet du anger som förstaval, urvalet styrs av anmälningsdatum och ditt barns födelsedatum. Du kan även välja barnomsorg i annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Öppna förskolan

Till Öppna förskolan är du välkommen som är förälder till eller har hand om barn i åldern 0-6 år. Verksamheten är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig. På Öppna förskolan är det föräldrarna/vårdnadshavarna som har huvudansvaret för sitt/sina barn.

Kontakt

Senast uppdaterad