Hemtjänst

Information om hemtjänst på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Om du har svårt att klara dig själv i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan få stöd från hemtjänsten dygnet runt.

Avgiften för hemtjänstinsatser varierar, dels beroende på din inkomst och dels beroende på hur mycket stöd du blir beviljad.

När du ansöker om hemtjänst så får du träffa en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet.

All personal som arbetar i socialtjänsten har tystnadsplikt.

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
Caroline Eriksson
0303-73 02 21
caroline.eriksson@stenungsund.se

Senast uppdaterad