Det här gör kommunen

Information om vad kommunen gör på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område.

 

Det här ska kommunen erbjuda enligt lag:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

 

Utöver kommunens obligatoriska uppgifter har kommunen även andra verksamheter. Exempel på detta är:

 • Fritidsverksamhet
 • Kultur
 • Bostäder
 • Energi
 • Näringsliv

Senast uppdaterad