Grundskola

Information om grundskola på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

I Stenungsund finns elva kommunala grundskolor med sammanlagt cirka 3 000 elever i åldern 6-16 år. För barn 6-9 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. För barn 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

I Stenungsund finns i dagsläget elva kommunala grundskolor: Ekenässkolan, Jörlandaskolan, Kopperskolan, Kristinedalskolan, Kyrkenorumskolan, Stenungskolan, Stora Högaskolan, Tvetenskolan, Hallerna förskola/skola, Spekerödskolan och Ucklumskolan. Dessutom finns Nyborg skola och behandling som är en samverkan mellan skola, BUP (Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen) och IFO (Individ och familjeomsorg). Grundsärskola finns på Kristinedalskolan (förskoleklass till årskurs 9).

Man har rätt att själv välja vilken skola barnet ska gå på. Gör man inget val placeras man på skolan i det område man bor i.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad