Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Kommunens socialtjänst bedömer rätten till försörjningsstöd (socialbidrag) och annat bistånd enligt socialtjänstlagen. Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin eller under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Kommunen kan erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att du ska kunna ta dig ur din situation.

Hur stort försörjningsstöd du kan få beror på dina egna inkomster/tillgångar. Vid beräkning av försörjningsstödet avräknas hushållets samtliga inkomster och bidrag. Det är viktigt att du söker de bidrag, som du är berättigad till. Om du normalt har goda inkomster, men en enstaka månad har sämre inkomster, är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd. Även banktillgodohavande och andra tillgångar minskar försörjningsstödet.

Ibland beslutar handläggaren att säga nej till din ansökan. Du har alltid möjlighet att överklaga.

Du som får försörjningsstöd blir registrerad i socialregistret. Hos Socialtjänsten är uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att all personal har tystnadsplikt och att inga uppgifter om dig får lämnas till obehöriga. Du har själv alltid rätt att få läsa din akt och att lämna synpunkter på utredningar som gjorts om dig.

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Senast uppdaterad