Lämna synpunkter och förslag

Information på teckenspråk om hur du lämnar synpunkter och förslag.

Det här tecknar han i filmen:

Som medborgare kan du lämna förslag och synpunkter till kommunen på följande sätt:

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad till kommunhuset senast en vecka före sammanträdet. Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger om året i kulturhuset Fregatten.

Kommundelsstämmor

Kommundelsstämma ska hållas minst en gång om året i varje kommundel. Inbjudan till kommundelsstämmorna skickas ut i medborgarna i respektive område minst en månad innan stämman. Kommundelsstämmorna behandlar alla typer av kommunala ärenden och du är välkommen att lämna skriftliga frågor och synpunkter. Blankett för att skicka in frågor bifogas inbjudan. Du kan också mejla in dina frågor till kommun@stenungsund.se. Märk då mejlet med kommundelsstämmans namn.

Hemsidan – Lämna synpunkter

Du kan också lämna dina synpunkter, förslag eller frågor till kommunen direkt via webben genom att fylla i ett formulär på hemsidan.

Facebook

Du kan också ställa frågor och göra inlägg på kommunens Facebook-sida.

Senast uppdaterad