Misstanke om barn som far illa

Information om misstanke om barn som far illa på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar inte far illa i sin hemmiljö. Socialtjänst får information/anmälan från allmänhet och andra myndigheter när barn befaras fara illa.

När socialtjänsten genom ansökan eller anmälan får reda på att barn och ungdomar far illa är socialtjänsten skyldiga att utreda förhållandena för just det barnet/ungdomen. Vid en anmälan är första steget att ta kontakt med vårdnadshavare och informera om de uppgifter socialtjänsten fått. Bedömer socionomen att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 §.

Utredningen görs tillsammans med familjen för att närmare kartlägga vilka behov som finns, vilka resurser som finns i familjen eller hos den enskilde, samt att diskutera olika alternativ till lösningar.

Under utredningen skall barnets bästa alltid stå i centrum. Oftast är familjen och socionomen överens om vilka insatser och hjälp som behövs. Om socialtjänsten bedömer att barnet/ungdomen behöver vård utanför det egna hemmet och vårdnadshavarna inte samtycker kan förvaltningsrätten besluta om vård enligt lagen om vård av unga (LVU).

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänstens och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socionomen ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Kontakt

Mottagningsenheten för barn och unga


Telefontider:

  • måndag 8.30 -18.00
  • tisdag - torsdag 8.30 -16.30
  • fredag 8.30 -15.00

Vi har lunchstängt klockan 12 - 13 varje dag.


Du når Mottagningsenheten via Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer:

0303 - 73 81 33

Du kan också ringa till medborgarservice och fråga efter Mottagningsenheten

0303-73 00 00

Under kvällar, nätter eller helger ringer du till Socialjouren:

031-365 87 00 

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Det går också bra att skriva ett brev

Stenungsunds Kommun
Individ- och familjeomsorg
Barn- och familjenheten
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad