Trafik, gator, resor och parkering

Information om trafik, gator, resor och parkering på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av de flesta gator i Stenungsund och för några gator i kommunens andra tätorter. Trafikverket ansvarar för många av de större vägarna i kommunen, bland annat E6, väg 160 och väg 170. Övriga gator sköter olika samfällighetsföreningar.

Kommunen jobbar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten. Målet är att ingen ska dö eller skada sig svårt i trafiken.

Till och från Stenungsund tar du dig lätt med hjälp av tåg och buss. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken.

I Stenungsund parkerar du gratis på kommunens parkeringsplatser och längs gatorna. De stora parkeringsytorna vid Stenungstorg ägs och sköts av Citycon. Vissa parkeringsplatser är tidsbegränsade. Det finns pendelparkeringar på flera ställen för dig som ska fortsätta din resa med tåg, buss eller samåka med någon annan.

För att få nyttja särskilda p-platser för rörelsehindrade krävs parkeringstillstånd som du ansöker om hos kommunen.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad