Våld och hot

Information om våld och hot på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Stenungsunds kommun vill på ett tidigt stadium uppmärksamma och hjälpa de personer som lever med våld i sina nära relationer.

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja. Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp för att ändra detta.

Om du är utsatt, be om hjälp! Om du utsätter någon, sök hjälp! Det finns olika verksamheter som du kan vända dig till för stöd och hjälp. Du kan vid behov till exempel få hjälp med samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende.

Kontakt

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Ulf Tolf
0303-73 29 82
ulf.tolf@stenungsund.se

Senast uppdaterad