Bygglov

Information om bygglov på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

När du vill bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring måste du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga/förändra. Var noga med att lämna in allt som behövs när du ansöker. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Om du bygger utan bygglov kallas det för olovligt byggande. För detta måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter.


Kontakt

Adress

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Besöksadress

Strandvägen 15

Senast uppdaterad