Ansök om stöd och hjälp

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra handläggare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Din ansökan om stöd, också kallat bistånd, kan göras både muntligt och skriftligt. 

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Du kan bland annat ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Nattlig tillsyn
 • Hemsjukvård
 • Hjälpmedel och rehabilitering
 • Äldreboende eller korttidsplats
 • Resor, färdtjänst
 • Vård i livets slutskede
 • Dagverksamhet
 • Trygg hemgång
 • Anhörigstöd

Vad kostar det?

Avgiften för insatserna varierar, dels beroende på din inkomst och dels beroende på insats.

Avgifter inom vård och omsorg

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens växel på telefon 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter utreder vi ditt ärende och fattar ett beslut. Det beslutet grundar sig på socialtjänstlagen och den kommunala vägledning som finns, samt dina behov och önskemål. Du får utredningen samt ett skriftligt beslut skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en socialsekreterare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut.

Överklaga beslut

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Relaterad information

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

Färdtjänst

Färdtjänst

Pensionsmyndigheten - Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du får låg pension. Du ansöker om stödet av Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Adress Vård Omsorg

Sektor Socialtjänst
Vård Omsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Senast uppdaterad