Projekt SEE

SEE är ett projekt som syftar till att bryta och förebygga ensamhet bland äldre genom att bidra till gemenskap, sammanhang ochj livsglädje.

Besök oss gärna!

Adress

Vi har flyttat! Nu hittar du oss på kulturhuset Fregatten på Rum1.
Besöksadress: Fregatten 1, Stenungsund.

Balansträning

Tisdagar, klockan 10-12
För dig som vill utföra balansträning i gemenskap med andra. Vi utgår från stolen och gör både sittande och stående övningar till musik.

Mötesplats

Onsdagar, klockan 10-12 samt fredagar, klockan 13-15.
Kom förbi och umgås! Här möts vi under enkla former för en stunds social samvaro. Här finns bland annat:

• Möjlighet att träffa andra seniorer.
• Information om kommunens verksamhet riktad till seniorer.
• Information om föreningar och andra aktörers aktiviteter och tjänster.
• Personal som kan vägleda dig.

När?

Tisdag, klockan 10 - 12 (Balansträning)
Onsdag, klockan 10 - 12 (Mötesplats)
Fredag, klockan 13 - 15 (Mötesplats)

Ord från några deltagare/besökare

“Man känner att det är något som drar ut en så man inte bara sitter hemma. Det är väldigt kul för man möter så mycket olika människor”

“Här pratar vi ju om sådant man inte gör annars, inte bara väder och vind, utan om livet“

"Jag är 86 år och har insett att jag visst har saker att leva för”

Är steget långt till oss?

Vi kommer gärna hem till dig och tillsammans ser hur din sociala samvaro kan öka i vardagen. Vi har även volontärer som kan göra hembesök till dig som har svårt att ta dig ut. Hör av dig om du önskar kontakt med oss eller en volontär!

Vill du göra en samhällsinsats och ställa upp som volontär?

Att ställa upp som volontär är ett ideellt arbete vilket innebär att du inte får någon ekonomisk ersättning för uppdraget. Båda personer som möts gör det frivilligt, därav kommer ni gemensamt fram till omfattning och innehåll av uppdraget. Det kan exempelvis innebära att vara sällskap på promenad, ledsaga till affär eller social tid i hemmet. Hör av dig om du är intresserad av att göra skillnad för äldre genom att engagera dig som volontär!

Allt är kostnadsfritt!

Kontakta oss gärna om du har några funderingar

Numret är 0702-87 23 66
projekt.see@stenungsund.se

Välkommen att höra av dig!

Ensamhet

Ensamhet kan vara både frivillig och ofrivillig varpå det är den ofrivilliga ensamheten som kan vara skadlig och innebära ett stort lidande. Projektet har fått namnet SEE då ensamhet kan delas in i olika typer: social, existentiell och emotionell ensamhet. Utifrån detta har projektet för avsikt att genom olika typer av insatser och aktiviteter bemöta olika behov. Projektet handlar om att SEE varandra - vi ser dig!

Senast uppdaterad