Projekt SEE

SEE är ett projekt som syftar till att bryta och förebygga ensamhet bland äldre genom att bidra till gemenskap, sammanhang ochj livsglädje.

Besök oss gärna!

Adress

Göteborgsvägen 20A

Balansträning

För dig som vill utföra balansträning i gemenskap med andra. Vi utgår från stolen och gör både sittande och stående övningar till musik. Därefter fikar vi tillsammans.

Mötesplats

Kom förbi för att umgås! Vi pusslar, spelar quiz, träffar andra att prata med och tipsar varandra om aktiviteter och annat som kan underlätta vardagen.

När?

Tisdag, klockan 10 - 12 (Balansträning)
Onsdag, klockan 10 - 12 (Mötesplats)
Fredag, klockan 13 - 15 (Mötesplats)

Tiderna gäller till och med juni 2023.

Vi har stängt 7 april, 28 april, 6 juni och 23 juni.

“Man känner att det är något som drar ut en så man inte bara sitter hemma. Det är väldigt kul för man möter så mycket olika människor” - citat från en besökare

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv?

Vi kommer att starta upp en livsberättargrupp som erbjuder ett tryggt sammanhang att dela minnen, tankar och känslor. Vi träffas 10 gånger och utgår vid varje träff från olika teman. Hur var det när du var liten och växte upp? Ungdomstid, vuxenliv och åldrande. Vi blickar också framåt och pratar om vad vi kan göra för att ha ett så bra liv som möjligt här och nu och resten av livet. Hör av dig om du är intresserad av att vara med i en livsberättargrupp!

Citat från tidigare deltagare:

“Här pratar vi ju om sådant man inte gör annars, inte bara väder och vind, utan om livet“

"Jag är 86 år och har insett att jag visst har saker att leva för”

Är steget långt till oss?

Vi kommer gärna hem till dig och tillsammans ser hur din sociala samvaro kan öka i vardagen. Vi har även volontärer som kan göra hembesök till dig som har svårt att ta dig ut. Hör av dig om du önskar kontakt med oss eller en volontär!

Vill du göra en samhällsinsats och ställa upp som volontär?

Att ställa upp som volontär är ett ideellt arbete vilket innebär att du inte får någon ekonomisk ersättning för uppdraget. Båda personer som möts gör det frivilligt, därav kommer ni gemensamt fram till omfattning och innehåll av uppdraget. Det kan exempelvis innebära att vara sällskap på promenad, ledsaga till affär eller social tid i hemmet. Hör av dig om du är intresserad av att göra skillnad för äldre genom att engagera dig som volontär!

Allt är kostnadsfritt!

Kontakta oss gärna om du har några funderingar

Numret är 0702-87 23 66
projekt.see@stenungsund.se

Välkommen att höra av dig!

Ensamhet

Ensamhet kan vara både frivillig och ofrivillig varpå det är den ofrivilliga ensamheten som kan vara skadlig och innebära ett stort lidande. Projektet har fått namnet SEE då ensamhet kan delas in i olika typer: social, existentiell och emotionell ensamhet. Utifrån detta har projektet för avsikt att genom olika typer av insatser och aktiviteter bemöta olika behov. Projektet handlar om att SEE varandra - vi ser dig!

Senast uppdaterad