Hembesök

Stenungsunds kommuninvånare som är 80 år eller äldre och som ej har hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds ett planerat hembesök. Syftet är att man ska få information om den service och det stöd kommunen har att erbjuda för att man ska kunna känna sig trygg i sitt egna boende. Det kan exempelvis handla om att förebygga fallolyckor och bryta isolering.

Hur går det till?

Ett informationsbrev skickas ut med en förfrågan om du önskar ett hembesök eller ej. Sedan bestäms en tid som passar just dig. Det är helt frivilligt, kostar inget och naturligtvis gäller tystnadsplikt.

Vi samtalar kring hur man har det, hur man mår och vad man eventuellt vill förändra för att kunna känna sig trygg. Du får också veta vem du kan vända dig om du behöver hjälp.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Senast uppdaterad