Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet  är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar.

Kommunala pensionärsrådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av kommunens verksamheter som berör de de äldres förhållande i samhället.
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt underställt Kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare

Pensionärsrådet består av tre ledamöter och tre ersättare. Två ledamöter och två ersättare är utsedda av kommunstyrelse. En ledamot och en ersättare är utsedd av välfärdsberedningen respektive beredningen för fysisk planering. I kommunens förtroendemannaregister kan du läsa mer om de vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har.

Ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad