Väg i snöigt vinterlandskap

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Ansök om ekonomiskt bidrag

Ansökan för bidrag för säsongen 2022/2023 öppnade 1 april och kommer vara öppen till och med 1 september 2022.

Ansökan om bidrag för snöröjning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vad är en enskild väg?
Hur kan jag ta reda på om min väg är enskild?
Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?
Varför snöröjer inte kommunen enskilda vägar?
Vem ska snöröja enskilda vägar från hösten/vintern 2020/2021?
Information om ekonomisk ersättning/bidrag

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad