Hogias kontorshus

Byggnadspris 2019

Nybyggnad Hogias kontorshus, Nösnäs 1:285

Motivering

”Hogias nya kontorshus är uppfört på ett fördelaktigt läge nära havet, Stenungsunds centrum och
länsväg 160. Byggnaden har en asymmetrisk planform och ett brant sadeltak med utskurna generösa fönsterpartier för de övre successivt indragna våningarna. Den gula och gråa färgen anknyter till företagets varumärke och byggnaden utgör ett landmärke vid infarten till Stenungsund, oavsett om man färdas på land eller till sjöss. Utöver de arkitektoniska kvaliteterna uppvisar byggnaden goda energivärden, med en beräknad energiförbrukning som är betydligt lägre än gällande myndighetskrav.”

Byggherre

Hogia

Arkitekt

Gert Wingårdh

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad