Byggnadspris 2005

Nybyggnad av kontorshus på Nösnäs 1:300.

Motivering

En byggnad vars exteriör ger Stenungsunds södra infart efterlängtad karaktär och identitet och för en behandling av närmiljö och interiör som vittnar om en påfallande omsorg om brukare och besökare.

Byggherre

Nösnäs Strand Fastighets AB

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Akzo med omnejd
Akzo från väg 160
Akzo från väg 160

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad