Byggnadspris 2018

Enbostadshus på Strandnorum 1:162

Motivering

Strandnorum 1:162 är en byggnad med ambitioner. Planlösningen har en dynamisk form som likt en vinge fångar upp landskapets dynamik. Kök och vardagsrum är orienterade mot söder och väster på ett förtjänstfullt sätt. Byggnaden har ett fantasifullt anslag med postmodernt lekfull attityd som genomsyrar såväl exteriör som interiör.

Byggherre

Soile och Arne Algeröd

Arkitekt

Arne Algeröd

Bergsvägen 49 i Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad