Byggnadspris 2003

Nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus på Anrås 1:213-1:228.

Motivering

För välstuderade planlösningar och fasader präglade av en tilltalande enkelhet, som tillsammans med välavvägda materialkombinationer och hög kvalitet i utförandet skapar ett bostadsområde med identitet och trivsel.

Byggherre

HSB Produktion AB

Arkitekt

Liljewall Arkitekter AB, Per-Henrik Johansson

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Vy över bostadshusen

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad