Byggnadspris 2014

Om- och tillbyggnad av affärshus, Stenung 1:108.

Motivering

Byggnadspriset delas ut för en om- och tillbyggnad av affärshus som på ett förtjänstfullt sätt har tillskapat ett för det välbesökta området behövligt riktmärke med ett karaktäristiskt formspråk som ger ny identitet till såväl byggnaden som området.

Byggherre

Stenungsund Strandplan AB

Arkitekt

Hellenius-Bergelin Arkitekter AB

Willys affärshus i Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad