Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vinnaren av byggnadspriset 2021 är korad

Vi gratulerar vinnarna Laura och Martin Forsberg på Stenungsön 1:201 samt arkitekten Jonas Söderström, PE Teknik & Arkitektur till Stenungsunds kommuns Byggnadspris 2021!

Vinnarna Laura Forsberg, Martin Forsberg samt Jonas Söderström tillsammans med Tekniska myndighetsnämndens ordförande Morgan Andersson.

Stort grattis, hur känns det att ha fått kommunens Byggnadspris?

– Tack! Det känns fantastiskt roligt att få priset tillsammans med arkitekten Jonas Söderström. Priset är en rolig bonus till själva tillbyggnaden, som vi är enormt nöjda med.

Är det någon del eller något moment som ni är särskilt nöjda över?

– Helheten. När vi flyttade in för snart 11 år sedan var vi måna om att renovera grundligt men med varsam hand. Vi ville behålla husets själ från 40-talet, men samtidigt ge det ett lyft och en stark hem-känsla.

– Naturen är närvarande i alla väderstreck, vilket är det bästa med tomten. Med hjälp av stora fönsterpartier och framför allt tillbyggnaden av entrén och atrium får vi in både hav, skog, trädgård och stjärnhimmel i vårt hem. Gränsen mellan ute och inne försvinner. Det är enormt rogivande. Framför allt atriumet har snabbt blivit ett nytt favoritrum att vistas i. Även om vi hade en föreställning om hur atriumet skulle se ut kunde vi inte föreställa oss känslan av rymd som Jonas och Tore på Öbergen Bygg fick till.

Vilken har varit den största utmaningen i projektet?

– Egentligen har det inte funnits några stora utmaningar (eller också har vi glömt dem).

Vilket är ert bästa tips till någon annan som planerar att bygga ut sitt hus?

– Ha en vision, en dröm. Anlita en duktig arkitekt som kan omvandla visionen till något arkitektoniskt och byggnadsingenjörsmässigt genomförbart. Ta in nya perspektiv och var beredd att omforma under vägens gång. Anlita lyhörd proffshjälp i genomförandet. För en dialog genom hela processen. Ha tålamod och skaparglädje!

Tekniska myndighetsnämnden utsåg vinnaren med följande motivering:


”På Stenungsön ligger denna spännande tillbyggnad där arkitekten har sammanlänkat ett befintligt hus med ett nytt orangeri och ett nytt entréparti. Husets svarta volym anpassar sig väl till den omgivande bebyggelsen och uttrycket blir ett traditionellt hus med mycket väl avvägda och diskret anpassade moderna tillägg. Huset har tillkommit i ett nära samarbete
mellan arkitekt, beställare och hantverkare.

Exteriört bildar de tillagda volymerna en enhet med den tidigare byggnadskroppens volym. Det tillagda känns naturligt och får byggnaden att upplevas som en ny helhet och inte som ett tillbyggt hus.

Huset ligger i en lummig och kuperad trädgård och har anpassats till sin omgivning. Naturtomten har bevarats i möjligaste mån och medger vackra utblickar från de nytillkomna rummen av glas. Huset har en fantastisk utsikt åt väster och det nya orangeriet knyter an mot trädgårdssidan åt söder vilket ger en privat känsla. Inomhus ansluter orangeriet till köket med ett rum som sträcker sig hela vägen upp i nock där en korridor blivit en invändig vacker balkong med en utsikt som förhöjer upplevelsen av rummet.

Kreativiteten i entrépartiets planlösning återspeglas i fasaden. Det transparenta uttrycket skapar en kontakt med naturen. Hantverket är raffinerat med omsorg kring materialval och möten mellan golv, väggar och tak. Exteriört lyfter glaspartierna i orangeriet och entrépartiet hela huset och ger det en traditionell och samtidigt modern karaktär med en renhet och
enkelhet som känns igen från den klassiska skandinaviska design- och arkitekturtraditionen.
Villa Forsberg är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär och förutsättningar.

Det är en om- och tillbyggnad som är genomarbetad i sin utformning från del till helhet. Med skärpa har man skapat ett uttrycksfullt hus som tar för sig men samtidigt är återhållsamt och sparsmakat.”

Från det nybyggda orangeriet kan man luta sig tillbaka och njuta av stjärnhimlen och den vackra naturen utanför

Orangeriet in mot ursprungliga huset där korridoren upptill nu blivit en invändig vacker balkong

Det tillbyggda entrépartiet med vackra materialval

Senast uppdaterad