Byggnadspris 2001

Nybyggnad av industribyggnad på Näs 1:259.

Motivering

Priset delas ut för ett ambitiöst ansvarstagande för den yttre miljön och för en distinkt byggnadsutformning med ett formspråk som uttrycksfullt förmedlar karaktär och identitet.

Byggherre

Provexa AB

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Akzo från väg 160
Akzo från väg 160

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad