Byggnadspris 2015

Flerbostadshus, Kopper 2:298 (Bergsvägen 49).

Motivering

Byggnadspriset delas ut för en nybyggnad av ett flerbostadshus som på ett förtjänstfullt och resurseffektivt sätt har tillskapat nya bostäder och samtidigt ett riktmärke i området.

Byggherre

Stenungsundshem

Arkitekt

Frida C Johansson, Skanska Teknik

Bergsvägen 49 i Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad