Byggnadspris 1996

Tillbyggnad av enbostadshus på Stenung 103:9.

Motivering

Priset delas ut för en ambitiös renovering som under såväl projektering som byggande har genomförts med mycket kunskap, skicklighet och vilja.

Den till originalutförande återskapade byggnaden utmärks av en rad unika detaljer, nytillverkade eller återanvända, som samverkar till en tidstrogen helhet.

Med sin finstämda färgsättning anpassas byggnaden till miljön på Kyrkberget och utgör en källa till glädje för betraktare och en inspirationskälla för byggare.

Byggherre

Gunnel Olsson

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka
Bisättningsbyggnad, Norums kyrka

Bilderna är tagna 2013.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad